BROUCHER

BROUCHER

Thursday, April 10, 2008

ASAS BANGUNAN

ASAS BANGUNAN

PENGENALAN
Asas sesebuah struktur bolehlah ditakrifkan sebagai bahagian struktur yang bersentuhan terus dengan tanah. Tanah akan mengalami enapan dan kadangkalanya gagal apabila dibebankan kerana biasanya tanah adalah jauh lebih lemah daripada konkrit, keluli ataupun kayu.

Asas merupakan `alat' yang bertujuan untuk memindahkan beban struktur kepada bumi dengan selamat iaitu selamat dari segi keupayaan tanah dan juga enapan yang tidak melebihi had-had tertentu. Jenis dan saiz sesuatu asas yang digunakan berkait rapat dengan saiz beban yang hendak dipindahkan dan juga kekuatan ricih tanah. Reka bentuk asas adalah satu proses menentukan jenis serta saiz asas dan beban maksimum yang dapat disokongnya untuk sesuatu tanah.

Oleh sebab asas menopang sesuatu struktur sepanjang hayatnya, maka amat penting untuk jurutera mengambil kira semua beban yang akan dialaminya kerana adalah amat sukar untuk mengubah atau membaiki sesuatu asas setelah ianya dibina.

Pembinaan bahagian asas ini memerlukan tindakan khusus supaya cukup kukuh dan kekal untuk menanggung segala beban di atasnya.FUNGSI-FUNGSI ASAS

1.Mengagihkan beban bangunan itu supaya ditanggung oleh tapak tanah yang lebih luas.
2.Mencegah bangunan itu daripada mendap akibat gerakan atau hakisan.
3.Mendapatkan permukaan yang rata untuk membina bangunan itu
4.Menambahkan kestabilan bangunan dengan merendahkan pusat gravitinya; inilah sebabnya asas bangunan dibina ke dalam tanah.


FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REKABENTUK DAN SAIZ ASAS

1.Keadaan fizikal tanah – keupayaan tanggungannya
2.Beban bangunan termasuk beban hidup, beban mati dan beban angin yang ditanggung.
3.Ekonomi- perbandingan kos di antara jenis –jenis asas yang boleh digJENIS-JENIS ASAS:

ASAS CETEK ASAS DALAM
1.Asas Hampar
2.Asas Jalur
3.Asas alas tiang
4.Asas bertangga
5.Asas Rakit 1.Asas Cerocok

No comments: